Ontwikkelagenda VvE ZSM 2018-2020

De Ontwikkelagenda VvE ZSM 2018-2020 dient enerzijds helderheid te geven over de koers van ZSM; in welke richting gaat ZSM zich doorontwikkelen?
Anderzijds moet overeenstemming bereikt worden over de ontwikkelpunten die nu nodig zijn om de vastgestelde ambitie op de ZSM locaties te kunnen realiseren. Welk beleid en randvoorwaarden zijn daarbij onmisbaar?