De verdachte in de ketens

Informatie delen móet. Wij leven in een netwerksamenleving. Ketensamenwerking is de sleutel voor de aanpak van veel maatschappelijke problemen. 3 open deuren. Samen leiden zij naar de kernvraag waar het boek 'De verdachte in de ketens' van Wim Borst over gaat: hoe verhouden de begrippen ‘keten’ en ‘netwerk’ zich tot elkaar en wat betekent dat voor de rechtsstaat Nederland?