Actieplan versterken ketenaanpak zedenzaken

Grensoverschrijdend gedrag is een ernstig maatschappelijk probleem, dat leeft in de samenleving.
Als gevolg daarvan zijn er meer mensen die naar de politie stappen en aangifte doen. De strafrechtketen is
hier onvoldoende op berekend, waardoor slachtoffers en verdachten lang moeten wachten op duidelijkheid.
Verschillende organisaties hebben daarom de handen ineen geslagen om de aanpak van zedenzaken te
versterken. Deze infographic laat zien hoe zij dit doen.