Versterken ketenaanpak zedenzaken: betekenisvolle interventies buiten het strafrecht

Het strafrecht is niet de enige oplossing bij zedenzaken. Voor slachtoffers en verdachten kunnen ook
andere wegen bijdragen aan herstel. Eventueel in combinatie met het strafrecht. Met deze actielijn
zorgen we ervoor dat betekenisvolle interventies beter worden ingezet.