Versterken ketenaanpak zedenzaken: verbeteren werkprocessen en inzet van professionals

De doorlooptijden en werkvoorraden in de strafrechtketen zijn hoog. De nieuwe Wet seksuele misdrijven gaat naar
verwachting zorgen voor een stijging in het aantal meldingen en aangiftes. Reden temeer om te zorgen dat
strafzaken efficiënter worden behandeld en zo te borgen dat betrokkenen eerder duidelijkheid krijgen, de
werkvoorraad daalt en de doorlooptijden verbeteren.