Advies doorlooptijden jeugdstrafrechtketen

Op basis van een eindadvies, opgeleverd door advies- en onderzoeksbureau Significant, zijn nieuwe streefnormen geformuleerd voor de doorlooptijden in jeugdstrafzaken. Op 21 maart 2024 stemde het Bestuurlijk Ketenberaad in met de herijkte streefnormen.