Werkwijze gegevensuitwisseling

Met de werkwijze gegevensuitwisseling wordt in 4 stappen toegewerkt naar een rechtmatige en gestructureerde uitwisseling van gegevens tussen professionals. Deze werkwijze werkt het beste als professionals met verschillende disciplines samen de stappen doorlopen. Zo wordt stap voor stap toegewerkt naar een zorgvuldige uitwisseling van gegevens tussen organisaties waarbij ook de privacyrechten van burgers worden beschermd.