Werkweek project SEM

Arian van Rijssen,  Adviseur Creatieve Activatie DSK – procesbegeleider streefbeeld:
We zijn hier een week lang in deze mooie lodge, midden in de bossen..
en hier zijn wij met totaal zo'n 15 professionals werkzaam in de keten..
dus alle actoren die bijdragen aan het ketenproces van het strafrecht.

Wat we doen is letterlijk step into the future tien jaar verder kijken..
hoe kijken we dan naar de strafrechtketen, hoe ziet het er dan uit?

Arjan de Zwart, Diensthoofd Dienst Regionale Recherche Eenheid Rotterdam:
Wat ik merk is dat het echt mijn mindset verandert en dat ik deze week al handvatten mee krijg waar ik morgen al wat mee kan in mijn eigen organisatie.

Alexander Bijl, Officier van Justitie OM Rotterdam:
We hebben echt hard gewerkt en er is een mooi resultaat geboekt.

Jessica Westerik, Hoofd afdeling beleid DJI:
De groep vind ik heel bijzonder. Ik heb het gevoel dat we echt hele grote
 stappen hebben gezet afgelopen week.

Alexander Bijl, Officier van Justitie OM Rotterdam:
Waar gaan we nou heen, welke koers gaan we varen en zien we ergens ook stormen ontstaan of juist heel mooi weer. Waar liggen kansen waar zitten de bedreigingen?

Arjan de Zwart, Diensthoofd Dienst Regionale Recherche Eenheid Rotterdam:
Wat het mooie is is dat we aan de ene kant zelf hebben gecreëerd, door onze eigen ideeën in te brengen, maar steeds zijn gevoed door een hoogleraar over innovatie in het strafrecht door iemand die ons wat vertelt over visievorming.

Alexander Bijl, Officier van Justitie OM Rotterdam:
en wat we heel erg hebben gedaan is dat idee van wij doen het in de keten super leuk met elkaar veel breder zien, namelijk hoe kijkt die mens uit de samenleving er tegen aan.

Arjan de Zwart, Diensthoofd Dienst Regionale Recherche Eenheid Rotterdam:
De mindshift die we hier echt maken is dat je echt het probleem en de mens centraal stelt.

Jessica Westerik, Hoofd afdeling beleid DJI:
Dat houdt ook weer in dat we verschuiven naar context-specifieke netwerken, dus dat zijn behoorlijke game changers die we in deze week hebben gedetecteerd en benoemd.

Arjan de Zwart, Diensthoofd Dienst Regionale Recherche Eenheid Rotterdam:
En die mindshift en dat vanuit verschillende partijen samen doen, zonder het belang van je eigen organisatie direct voorop te stellen, dat vind ik echt heel mooi om te doen met elkaar.

Jessica Westerik, Hoofd afdeling beleid DJI:
Ik hoop dat het ons lukt om datgene wat wij deze week hebben bedacht, voor echte verandering van de strafrechtketen, dat we dat goed voor het voetlicht kunnen brengen.
En dat we onze eigen organisaties en onze bestuurders er enthousiast voor kunnen maken, zodat die stap ook echt kunnen zetten.

Arjan de Zwart, Diensthoofd Dienst Regionale Recherche Eenheid Rotterdam:
Ik ben echt heel benieuwd dat als alle partijen er naar hebben gekeken, wat er dan van overblijft. Ik hoop dat het die inspirerende visie blijft, die stip op de horizon, waar met z'n allen heel graag naartoe zouden willen werken als professionals.

Alexander Bijl, Officier van Justitie OM Rotterdam:
Een aantal ideeën, een aantal concepten, die we hier hebben ontwikkeld, gaan het zeker redden, daar ben ik echt van overtuigd.
En dat klinkt heel erg arrogant, maar ik zie mij daarin gesteund door de bezoekers die we hier hebben gehad en een mening die we met elkaar daarover hebben gedeeld.