Aanpak zeden

Seksueel grensoverschrijdend gedrag is een belangrijk en actueel onderwerp dat leeft in de samenleving. Als gevolg daarvan zien de organisaties uit de strafrechtketen een stijging van het aantal meldingen en aangiftes. De Wet Seksuele Misdrijven zal hier waarschijnlijk ook invloed op hebben. Dit kan bijdragen aan langere doorlooptijden, waardoor slachtoffers en verdachten langer moeten wachten op duidelijkheid. Dit kan voor hen extra belastend zijn. Daarom hebben verschillende ketenpartners een gezamenlijk actieplan gemaakt. Dit moet de doorlooptijden van zedenzaken verbeteren. Zo worden de onderlinge werkprocessen meer op elkaar afgestemd. Onder andere door de beschikbare capaciteit zo in te zetten, dat zaken sneller door de keten gaan. Maar ook door dossiers zo compleet en snel mogelijk over te dragen, of eerder te besluiten om een zaak niet verder te behandelen. Daarnaast komt er meer aandacht voor betekenisvolle interventies buiten het strafrecht. Zo kunnen slachtoffers uit meerdere opties kiezen die passen bij hun situatie en behoeften, en die een beter en sneller herstel bevorderen. Voorbeelden daarvan zijn herstelrecht of slachtofferhulp. Al deze acties moeten bijdragen aan een snellere en betekenisvolle afhandeling van iedere zedenzaak, en aan meer vertrouwen in de rechtsstaat. Wil je meer weten over hoe de aanpak van zedenzaken wordt versterkt? Ga dan naar strafrechtketen.nl.