Ketencoördinator

Werving ketencoördinatoren afgerond

Het afgelopen jaar zijn er 10 ketencoördinatoren geworven voor alle regio's/arrondissementen. Een gloednieuwe functie, bedoeld om de samenwerking binnen de strafrechtketen op regionaal/arrondissementaal niveau te verbeteren. Speerpunt is het verkorten van de doorlooptijden en het terugbrengen van de voorraden. In iedere regio worden andere accenten gelegd. 

De meeste ketencoördinatoren zijn inmiddels ook al gestart met hun werkzaamheden. Op strafrechtketen.nl worden regelmatig berichten geplaatst over hun ervaringen en werkzaamheden.