Over de functie

Een gloednieuwe functie, die jij samen met je collega Ketencoördinatoren vorm kunt geven. Houd jij van een stevige uitdaging en ken je de strafrechtketen goed? Dan is dit je kans om jouw kennis en ervaring in te zetten om de samenwerking binnen de strafrechtketen op regionaal/arrondissementaal niveau te verbeteren.

Infographic vacatue ketencoördinator
De functie van ketencoördinator in beeld

Wat ga je doen?

In deze nieuwe functie ben jij de verbinder tussen de verschillende organisaties uit de strafrechtketen in jouw regio/arrondissement en het landelijke niveau. Jij kent de strafrechtketen door en door en weet hoe de ketenorganisaties werken. Je komt vaak bij hen over de vloer en bespreekt dan de hick ups van de dagelijkse praktijk en mogelijke oplossingsrichtingen. Doordat je een kijkje in ieders keuken krijgt, snap je de logistiek en de uitdagingen waar de keten voor staat en wat dat van de verschillende organisaties vraagt. Het is aan jou om de rode draden hieruit te filteren en samen met de partners helpen de ketensamenwerking te verstevigen en de gezamenlijke aanpak en afspraken te coördineren, aan te jagen en te faciliteren. Vervolgens ondersteun je de ketenpartners bij de uitvoering, deel je jouw kennis en monitor je de voortgang. Data uit de periodieke ketenmonitor helpt je hierbij. Je jaagt aan als dat nodig is en hebt het lef om te escaleren om het proces verder te helpen.

Afspraken die op landelijk niveau worden gemaakt, met name op het gebied van het verkorten van de doorlooptijden en het terugbrengen van de voorraden, vertaal je naar mogelijke concrete acties in jouw regio/arrondissement. Je zoekt daarbij continu naar mogelijkheden om de onderlinge samenwerking aan te jagen en te versterken. Zo draag je in deze functie heel concreet bij aan een meer veilige en rechtvaardige samenleving.

Als Ketencoördinator werk je op tactisch en strategisch niveau. Je staat schouder aan schouder met de collega’s uit de keten. Je hebt regelmatig overleggen met de operationeel leidinggevenden van de ketenpartners. Daarnaast sluit je aan bij diverse werkoverleggen en bestuurlijke overleggen bij ketenpartners en ketenbrede overleggen. Je onderhoudt nauwe contacten met de ketenprocescoördinatoren van ZSM, de procesregisseurs van CJIB/AICE, het Hoofd Verkeerstoren en de collega’s van de Zorg- en Veiligheidshuizen in jouw regio/arrondissement en indien nodig met de lokale bestuurlijke leiding van de bij de keten betrokken instanties.

Uiteraard komen de Ketencoördinatoren uit het hele land periodiek samen, om ervaringen uit te wisselen, elkaar te inspireren en op weg te helpen. Je werkt in verbinding met de Directie Strafrechtketen die een verbindende rol speelt in de ondersteuning van het netwerk van de verschillende ketencoördinatoren in de arrondissementen. 

Jouw werkplek kan iedere dag een andere zijn. Je werkt vanuit huis of bij een van de ketenpartners waar je die dag een overleg hebt. Op deze manier leer je de ketenpartners nog beter kennen. 

Wie ben jij?

De strafrechtketen is divers en veelzijdig. Dat zie je ook terug in de collega’s die werken in de strafrechtketen. Juist de verschillen maken ons wendbaar en weerbaar. Daarom is iedereen welkom, ongeacht je hobby’s, cultuur, gender, voorkeuren, beperking of afkomst.

De ideale kandidaat voor de functie van Ketencoördinator:

  • heeft een academisch werk- en denkniveau, met meerjarige werkervaring waarvan minimaal 3 jaar binnen de strafrechtketen.
  • heeft lef, houdt van aanpakken, is optimistisch en is een doorzetter.
  • doorziet processen, systemen en de bijbehorende belangen en kan deze beïnvloeden.
  • is een verbinder, die zich (organisatie)onafhankelijk kan opstellen en oprecht geïnteresseerd is in de rollen en motivaties van collega’s.

Wat bieden wij?

We bieden jou een functie voor minimaal 2 jaar. Je krijgt een salaris tussen € 4.688,14 en € 6.989,80 bruto per maand (schaal 13, CAO Rijk). Het precieze salaris is afhankelijk van jouw ervaring.

Je bent werkzaam op regionaal/arrondissementaal niveau en werkt functioneel, inhoudelijk voor een regionaal overleg waar alle betrokken partners in zijn vertegenwoordigd. Ook maak je onderdeel uit van een landelijk netwerk van ketencoördinatoren uit de verschillende regio’s/arrondissementen.

Als je op dit moment in dienst bent bij een van de organisaties in de strafrechtketen, wordt je gedetacheerd bij de Directie Strafrechtketen (DSK). Kom je van buiten de strafrechtketen? Dan kom je in tijdelijke dienst bij DSK. Op deze pagina vind je meer informatie over de arbeidsvoorwaarden als je in dienst komt bij DSK.

Uiteraard bestaat de mogelijkheid om cursussen te volgen en word je waar nodig thuisgemaakt in bijvoorbeeld de ZSM-werkwijze en de wereld van veel voorkomende criminaliteit (VVC) en high impact crime (HIC). Learning by doing zal echter je voornaamste leerschool zijn. In deze functie ontwikkel je je tot expert op het gebied van de strafrechtketen en ketensamenwerking.

Solliciteren en vragen

Op dit moment staat de vacature niet open. Dat verandert binnenkort. Dan starten we met het werven van een ketencoördinator voor Limburg. Houd de website en ons LinkedIn-account in de gaten voor meer nieuws. 

Interesse in een andere regio?

Heb je interesse in de functie van Ketencoördinator, maar staat de vacature op dit moment niet open in de regio van jouw voorkeur? Vul dan het interesseformulier in. Op het moment dat de functie in de regio('s) van jouw voorkeur opengesteld wordt, nemen we contact met jou op. 

Achtergrondinformatie

In de zomer van 2020 verscheen het PwC-rapport ‘Doorlichting Strafrechtketen’. De conclusie luidde dat er een grote urgentie is om het functioneren van en samenwerking binnen de strafrechtketen te optimaliseren. Op basis daarvan hebben de politie, OM, de Rechtspraak, ministerie van Justitie en Veiligheid, CJIB en overige executiepartners zoals DJI, 3RO en Raad voor de Kinderbescherming de handen ineen geslagen en het Actieplan Strafrechtketen ontwikkeld.

Uitgangspunt bij het opstellen van het Actieplan was aansluiting op wat in de regio’s al gebeurt. Het moet gaan om verbeteringen die op korte termijn kunnen worden geïmplementeerd en die zichtbaar effect hebben voor slachtoffers, verdachten en de samenleving. Daarom is gekozen om naast het betekenisvol afdoen van zaken de focus ook te leggen op versnelling van doorlooptijden en het terugdringen van de voorraden in het gehele proces via de inzet van (super)snelrecht en ZSM op veelvoorkomende criminaliteit (VVC) en bepaalde vormen van high impact crimes (HIC). Voor deze delictsoorten is gekozen vanwege de grote impact ervan op de samenleving en het grote aandeel (ruim 70%) ervan in de totale instroom. Het Actieplan Strafrechtketen vormt de basis voor functie van Ketencoördinator.