Strafrechtketenmonitor

De organisaties die actief zijn binnen de strafrechtketen leggen jaarlijks verantwoording af over hun prestaties. De belangrijkste uitkomsten worden jaarlijks aan de Tweede Kamer gemeld in een factsheet van de Strafrechtketenmonitor. In de Factsheet Strafrechtketenmonitor worden de prestaties van de strafrechtketen ook toegelicht.

De Factsheet Strafrechtketenmonitor geeft een overzicht van de beslissingen in de strafrechtketen en de daarbij behorende sancties of maatregelen. Ook geeft de Strafrechtketenmonitor inzicht in de doorlooptijden van strafzaken, de werkvoorraden bij verschillende ketenpartners, en het ophelderingspercentage bij misdrijven.

De gegevens in de factsheet zijn afkomstig uit de Strafrechtketenmonitor (SKM) en de organisaties binnen de strafrechtketen.

Verbeteren inzicht in de prestaties van de strafrechtketen

Om de prestaties van de strafrechtketen te onderhouden en versterken is het van groot belang om een goed inzicht te hebben in de prestaties. Er wordt continu gewerkt aan het verbeteren van het inzicht in de prestaties van de strafrechtketen.