Strafrechtketenmonitor

De organisaties die actief zijn binnen de strafrechtketen leggen jaarlijks verantwoording af over hun prestaties. De belangrijkste uitkomsten worden jaarlijks aan de Tweede Kamer gemeld in een factsheet van de Strafrechtketenmonitor. In de Factsheet Strafrechtketenmonitor worden de prestaties van de strafrechtketen ook toegelicht.

De Strafrechtketenmonitor geeft een overzicht van de beslissingen in de strafrechtketen en de daarbij behorende sancties of maatregelen. Ook geeft de Strafrechtketenmonitor inzicht in de  doorlooptijden van strafzaken en het ophelderingspercentage bij misdrijven.

De gegevens in de factsheet zijn vooral afkomstig uit de Strafrechtketenmonitor en de KPI-monitor Uitvoering Strafrechtelijke Beslissingen (USB).

Monitor Uitvoering Strafrechtelijke Beslissingen (USB)

In de Factsheet Strafrechtketenmonitor staan ook de belangrijkste uitkomsten van de Uitvoeringsketen Strafrechtelijke Beslissingen (USB). Hierin wordt weergegeven hoe snel de tenuitvoerlegging na het vonnis of de beslissing is gestart. En hoeveel zaken in de executiefase na een langere periode nog open staan.

Verbeteren inzicht in de prestaties van de strafrechtketen

Om de prestaties van de strafrechtketen te onderhouden en versterken is het van groot belang om een goed inzicht te hebben in de prestaties. Er wordt continu gewerkt aan het verbeteren van het inzicht in de prestaties van de strafrechtketen.