Bestuurlijk Ketenberaad (BKB)

Het Bestuurlijk Ketenberaad (BKB) is het strategisch beraad waar ketenorganisaties en het ministerie van Justitie en Veiligheid afspraken maken over de samenwerking en de prestaties van de strafrechtketen. Daarnaast heeft het beraad een adviserende taak richting de minister.

Samenstelling Bestuurlijk Ketenberaad

 • Rinus Otte, voorzitter College van procureurs-generaal Openbaar Ministerie (OM) (voorzitter BKB)
 • Janny Knol, korpschef politie (of Hanneke Ekelmans, lid korpsleiding politie)
 • Peter Pulles, rechterlijk lid en portefeuillehouder strafrecht bij Raad voor de rechtspraak
 • Albert Hazelhoff, directeur Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB)
 • Anneke van Dijk, directeur-generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving van het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV)
 • Robine de Lange-Tegelaar, president rechtbank Den Haag
 • Johan Bac, algemeen directeur Reclassering Nederland (3RO)
 • Wim Saris, directeur-generaal Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)
 • Marthyne Kunst, hoofdofficier OM Oost-Nederland
 • Ellen Kiersch, directeur Wetgeving en Juridische Zaken van het Ministerie van JenV
 • Michiel de Ridder, directeur Directie Strafrechtketen

Secretaris BKB: Patrick van Hilst, Directie Strafrechtketen

Onderwerpen in het Bestuurlijk Ketenberaad

De strafrechtketen geeft de komende jaren prioriteit aan:

 • de aanpak van de voorraden en de doorlooptijden van strafzaken  
 • de implementatie van het nieuwe Wetboek van Strafvordering
 • de informatievoorziening, waaronder de ketendigitalisering

Naast deze prioriteiten zijn de gezamenlijke prestaties van de strafrechtketen, de (jaarlijkse) doelen en de onderlinge samenwerking terugkerend onderwerp van gesprek.

Overleg

Het Bestuurlijk Ketenberaad (BKB) komt circa 6 keer per jaar bijeen. Naast het reguliere BKB kent het BKB de zogenoemde BKB plussen, waarbij ook andere ketenpartners aansluiten.

 • BKB + CKB: Het BKB bespreekt circa 3  keer per jaar thematisch over de aanpak van het terugdringen van de voorraden en de doorlooptijden van strafzaken op basis van de adviezen van het Coördinerend Ketenberaad (CKB) in aanwezigheid van de NOvA.
 • BKB + Wetboek: Het BKB wordt circa 2 keer per jaar versterkt met de KMar, de NOvA en het platform BOD-en om afspraken te maken over de implementatie van het Wetboek van Strafvordering.