Bestuurlijk Ketenberaad (BKB)

Het Bestuurlijk Ketenberaad (BKB) is het strategisch beraad waar ketenorganisaties en het ministerie van Justitie en Veiligheid afspraken maken over de samenwerking en de prestaties van de strafrechtketen. Daarnaast heeft het beraad een adviserende taak richting de minister.

Onderwerpen in het Bestuurlijk Ketenberaad

De strafrechtketen legt de komende jaren prioriteiten bij de implementatie van het gemoderniseerde wetboek van strafvordering, de aanpak van doorlooptijden en de informatievoorziening.

Naast deze onderwerpen worden ook andere onderwerpen besproken in het BKB, zoals:

 • de gezamenlijke prestaties van de strafrechtketen;
 • de gezamenlijke (jaarlijkse) doelen;
 • de samenwerking in de strafrechtketen.

Overlegfrequentie

Het Bestuurlijk Ketenberaad (BKB) komt circa 10 keer per jaar bijeen. Naast het reguliere BKB komt het BKB ook bijeen in zogenoemde BKB Plus samenstellingen:

 • BKB Plus Wetboek: Het BKB wordt circa vier keer per jaar versterkt met de KMar, de NOvA en het platform BOD-en om op bestuurlijk niveau te spreken over de implementatie van het Wetboek van Strafvordering en de pilots rondom de Innovatiewet.  
 • BKB Plus Multiproblematiek: Daarnaast wordt het BKB een keer per jaar versterkt met de Reclassering, Dienst Justitiële Inrichtingen, Stichting Halt en Slachtofferhulp Nederland rondom het onderwerp Multiproblematiek. 
 • BKB Plus Actieplan: Het BKB bespreekt circa vier keer per jaar de realisatie van het Actieplan met versterking van de Reclassering, Dienst Justitiële Inrichtingen en de NOvA.

Samenstelling Bestuurlijk Ketenberaad

Het BKB bestaat uit:

 • Rinus Otte, Voorzitter BKB en Voorzitter  College van procureurs-generaal;
 • Henk van Essen, Korpschef  Politie;
 • Henk Naves, Voorzitter  Raad voor de rechtspraak / Peter Pulles, Rechterlijk lid en portefeuillehouder strafrecht  Raad voor de rechtspraak;
 • Robine de Lange-Tegelaar, President van de  rechtbank Den Haag;
 • Anneke van Dijk, Directeur-generaal  Rechtspleging en Rechtshandhaving;
 • Ellen Kiersch, Directeur  Wetgeving en Juridische Zaken;
 • Albert Hazelhoff, Directeur  Centraal Justitieel Incassobureau, namens de executie-organisaties;
 • Michiel de Ridder, Directeur  Directie Strafrechtketen.

Secretaris BKB: 

 • Patrick van Hilst, BKB  Directie Strafrechtketen.