Ketenplan van aanpak - Op weg naar de uitwerking en uitvoering van de ambitie van de strafrechtketen

Het Bestuurlijk Ketenberaad (BKB) heeft in juni 2018 het Ketenplan van aanpak vastgesteld. In dit ketenplan geven de organisaties in de strafrechtketen aan zich samen in te zetten voor een toekomstbestendige en legitieme strafrechtspleging.

Ketenplan van aanpak