Streefbeeld Strafrechtketen

In opdracht van het Bestuurlijk Ketenberaad is in 2018 en 2019 gewerkt aan  Het Streefbeeld voor de strafrechtketen: een richtinggevend verhaal als gemeenschappelijk, verbindend en overkoepelend kader over de toekomst als netwerk/keten. 

Waarom een streefbeeld?

De afgelopen jaren zijn er stappen gezet in het duurzaam samenwerken in de strafrechtketen ( Besluit Duurzame Samenwerking, okt. 2015) en is een gezamenlijke ambitie uitgesproken met de opgaven; versterken informatievoorziening, verkorten van de doorlooptijden en bijdragen aan een betere aanpak van multiproblematiek ( Ketenplan van aanpak, juni 2018). Om echt duurzaam effecten te resulteren, is een bredere basis, een bredere discussie en concrete acties nodig in de keten om gezamenlijk de beweging naar de toekomst te maken.

De professionals in de keten werken hard om alle gevraagde prioriteiten en doelstellingen vanuit de politiek, het ministerie en organisaties te realiseren. De behoefte aan meer focus in de gezamenlijke maatschappelijke doelen is groot. Waar staan we over tien jaar? Wat is het wenkend perspectief? En welke prioriteiten stellen wij op de korte termijn? 

Komen tot de visie

In de zomer van 2019 is door een groep professionals uit de keten, de SEM-groep, in een week tijd een wenkend perspectief neergezet. Een perspectief met een zevental gamechangers die ons uitdaagt om vanuit een ander paradigma naar de strafrechtketen te kijken. Gamechangers als context gericht netwerken, technologische ontwikkelingen en financiering op basis van resultaat. 

Arian van Rijssen,  Adviseur Creatieve Activatie DSK – procesbegeleider streefbeeld:
We zijn hier een week lang in deze mooie lodge, midden in de bossen..
en hier zijn wij met totaal zo'n 15 professionals werkzaam in de keten..
dus alle actoren die bijdragen aan het ketenproces van het strafrecht.

Wat we doen is letterlijk step into the future tien jaar verder kijken..
hoe kijken we dan naar de strafrechtketen, hoe ziet het er dan uit?

Arjan de Zwart, Diensthoofd Dienst Regionale Recherche Eenheid Rotterdam:
Wat ik merk is dat het echt mijn mindset verandert en dat ik deze week al handvatten mee krijg waar ik morgen al wat mee kan in mijn eigen organisatie.

Alexander Bijl, Officier van Justitie OM Rotterdam:
We hebben echt hard gewerkt en er is een mooi resultaat geboekt.

Jessica Westerik, Hoofd afdeling beleid DJI:
De groep vind ik heel bijzonder. Ik heb het gevoel dat we echt hele grote
 stappen hebben gezet afgelopen week.

Alexander Bijl, Officier van Justitie OM Rotterdam:
Waar gaan we nou heen, welke koers gaan we varen en zien we ergens ook stormen ontstaan of juist heel mooi weer. Waar liggen kansen waar zitten de bedreigingen?

Arjan de Zwart, Diensthoofd Dienst Regionale Recherche Eenheid Rotterdam:
Wat het mooie is is dat we aan de ene kant zelf hebben gecreëerd, door onze eigen ideeën in te brengen, maar steeds zijn gevoed door een hoogleraar over innovatie in het strafrecht door iemand die ons wat vertelt over visievorming.

Alexander Bijl, Officier van Justitie OM Rotterdam:
en wat we heel erg hebben gedaan is dat idee van wij doen het in de keten super leuk met elkaar veel breder zien, namelijk hoe kijkt die mens uit de samenleving er tegen aan.

Arjan de Zwart, Diensthoofd Dienst Regionale Recherche Eenheid Rotterdam:
De mindshift die we hier echt maken is dat je echt het probleem en de mens centraal stelt.

Jessica Westerik, Hoofd afdeling beleid DJI:
Dat houdt ook weer in dat we verschuiven naar context-specifieke netwerken, dus dat zijn behoorlijke game changers die we in deze week hebben gedetecteerd en benoemd.

Arjan de Zwart, Diensthoofd Dienst Regionale Recherche Eenheid Rotterdam:
En die mindshift en dat vanuit verschillende partijen samen doen, zonder het belang van je eigen organisatie direct voorop te stellen, dat vind ik echt heel mooi om te doen met elkaar.

Jessica Westerik, Hoofd afdeling beleid DJI:
Ik hoop dat het ons lukt om datgene wat wij deze week hebben bedacht, voor echte verandering van de strafrechtketen, dat we dat goed voor het voetlicht kunnen brengen.
En dat we onze eigen organisaties en onze bestuurders er enthousiast voor kunnen maken, zodat die stap ook echt kunnen zetten.

Arjan de Zwart, Diensthoofd Dienst Regionale Recherche Eenheid Rotterdam:
Ik ben echt heel benieuwd dat als alle partijen er naar hebben gekeken, wat er dan van overblijft. Ik hoop dat het die inspirerende visie blijft, die stip op de horizon, waar met z'n allen heel graag naartoe zouden willen werken als professionals.

Alexander Bijl, Officier van Justitie OM Rotterdam:
Een aantal ideeën, een aantal concepten, die we hier hebben ontwikkeld, gaan het zeker redden, daar ben ik echt van overtuigd.
En dat klinkt heel erg arrogant, maar ik zie mij daarin gesteund door de bezoekers die we hier hebben gehad en een mening die we met elkaar daarover hebben gedeeld.

Het resultaat

Het Streefbeeld is af en wij zijn trots op  het eindresultaat. Het Streefbeeld is het verhaal van de strafrechtketen en de maatschappelijke bewegingen komende jaren die van invloed zijn op de strafrechtpleging. Deze stip op de horizon zal consequent meegenomen worden in plannen van de strafrechtketenketen, zoals bijvoorbeeld het Actieplan Strafrechtketen en een Duurzaam Digitaal Stelsel. Daarbij zal consequent worden gekeken op welke wijze het plan bijdraagt aan de bewegingen van Het Streefbeeld en hoe dit vorm krijgt. Het Streefbeeld vormt daarmee de basis van de Meerjarenagenda voor de strafrechtketen.