Over strafrechtketen.nl

Deze website is voor professionals in de strafrechtketen. Strafrechtketen.nl wil samenwerken bevorderen. Ketenpartners delen projecten en verhalen.