Factsheet Maatschappelijke ambities en prioriteiten strafrechtketen 2022-2027

Factsheet met achtergronden en toelichting op de maatschappelijke opgave en prioriteiten van de strafrechtketen voor de periode 2022-2027, opgesteld door het Bestuurlijk Ketenberaad Strafrechtketen (BKB).