TK-brief Maatschappelijke opgave en prioriteiten strafrechtketen 2022-2027

Brief aan de Tweede Kamer met daarin een toelichting van de maatschappelijke opgaven en prioriteiten van de strafrechtketen voor de periode 2022-2027.