Ketenbrede samenwerking belangrijker dan ooit

Twee keer per jaar voeren de leden van het Bestuurlijk Ketenberaad, eenheidschefs politie, hoofdofficieren van justitie, presidenten rechtbank, verschillende landelijke onderdelen en landelijke bestuurders in de strafrechtketen het gesprek tijdens de Nationale Ketenbriefing.

Nationale Ketenbriefing
Nationale Ketenbriefing

Afgelopen donderdag 18 juni 2020 vond in digitale vorm, de eerste Brede Bestuurdersbijeenkomst van 2020 plaats. Een goed moment gezien de fase waarin de samenwerking in de strafrechtketen zich op dit moment bevindt. De ketenbriefing stond in het teken van de actuele ontwikkelingen, de gezamenlijke opgaven, ketenprestaties en de toekomst. Er zijn belangrijke stappen gezet rond de ambitie en opgaven - informatievoorziening, doorlooptijden, multiproblematiek - van de strafrechtketen. Programmadirecteur digitalisering Strafrechtketen Marc de Barse, presenteerde aan de aanwezigen welke stappen er zijn gezet op het gebied van digitalisering van de keten.

Prestatie-afspraken

Hugo Hillenaar, hoofdofficier van justitie Rotterdam (voormalig directeur Directie Strafrechtketen) presenteerde de opvallendste cijfers uit de Factsheet Strafrechtketenmonitor 2019. Een historisch moment. Want voor het eerst sinds 2002 was er in 2019 geen sprake van een daling van de geregistreerde criminaliteit. Ook werden de gevolgen van de corona-crisis in hoofdlijnen toegelicht. Na afloop van de presentatie werd, ter illustratie van de verbinding tussen landelijk en regionaal, een filmpje getoond van Ralf van der Pijl (ketenmarinier) over het Ketenpact Oost-Brabant.

Early warning

De Corona-crisis heeft ook grote gevolgen voor de strafrechtketen en leidt tot nieuwe vragen en uitdagingen. Meer dan ooit is het belangrijk dat ketenorganisaties gezamenlijk optrekken en de ontwikkelingen in de strafrechtketen met elkaar bespreken. Anneke van Dijk (directeur-generaal DGRR Justitie en Veiligheid), Albert Hazelhoff (algemeen directeur CJIB) en Henk Naves (voorzitter Raad voor de Rechtspraak) gaven een korte pitch over de stand van zaken in een ketenbrede aanpak voor het wegwerken van de voorraden in de strafrechtketen.

Tijdens de afsluiting blikte voorzitter Henk van Essen, korpchef Nationale Politie, terug op een geslaagde bijeenkomst. Ook keek hij vooruit naar de toekomstagenda waarin o.a. de doorlichting en het Streefbeeld voor de strafrechtketen een grote rol gaan spelen.

De volgende Nationale Ketenbriefing vindt plaats in november 2020.