Marc de Barse nieuwe programmadirecteur digitalisering strafrechtketen

Marc de Barse wordt per 1 mei 2019 programmadirecteur digitalisering voor de strafrechtketen. In deze nieuwe functie richt hij zich op het versterken van de digitalisering van werkprocessen en het ontwikkelen van de keteninformatievoorziening.

Marc komt van zorggroep 's Heeren Loo, waar hij sinds 2011 werkte als CIO / Directeur Informatie & Organisatie. Hij heeft een passie voor het toepassen van IT en technologie binnen organisaties die aan verandering onderhevig zijn. Vooral als digitalisering een essentiële rol speelt in die veranderingen.

Programmadirectie digitalisering strafrechtketen

Als programmadirecteur wordt Marc verantwoordelijk voor het programma digitalisering. Dat houdt in: het ontwerpen van, bouwen aan en ondersteunen van de nieuwe ketenwerkprocessen en de informatievoorziening-ondersteuning daarvan. Het programma omvat ook de voorbereiding van de implementatie en bijbehorende veranderaanpak.

Allereerst gaat Marc zich vooral richten op de inrichting van de programmaorganisatie en het ondersteunende programmabureau. Ook gaat hij aan de slag met een implementatieplan voor de nieuwe aansturing van de keteninformatievoorziening, en het opstellen van een programma-plan. Hij wordt aangesteld voor de periode 2019-2022.

©Marc de Barse

Marc: 'Ik vind werken in de keten, met veel partijen die moeten samenwerken, een mooie opdracht omdat er winst te behalen is. Het gaat om veel mensen, en als we een paar dingen ten goede willen veranderen, betekent dat veel werk. De uitdaging is om het werk van de mensen in de praktijk zo te veranderen dat zij er echt wat van merken. Als we allemaal over 4 jaar het gevoel hebben een concrete stap te hebben gemaakt, van de wijkagent in Venlo tot de rechter in Noord-Holland, dan kan ik tevreden terugkijken.'

Marc’s achtergrond

Na zijn studie bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam begon Marc zijn loopbaan in 1998 bij de Rijksoverheid. Daar bekleedde hij diverse IT-gerelateerde functies, van CIO tot senior manager. Ook was hij verantwoordelijk voor grote projecten. Naast ervaring in de praktijk rondde Marc zijn MBA aan de Business School Nederland en de Leergang Topmanagement bij Instituut Clingendael af. Marc woont samen in Gouda en heeft 3 kinderen.