Digitalisering van de strafrechtketen

Bij de verbetering van de informatievoorziening ligt de focus op de logistiek en de digitalisering van de strafrechtketen. Projecten richten zich daarbij vooral op de thema’s Papier uit de keten, Multimedia en Dienstverlening aan de burger. 

Bij de digitalisering wordt zowel naar de techniek als naar de werkprocessen gekeken. Ook is er aandacht voor hoe de ketenorganisaties met elkaar samenwerken.

De informatievoorziening is 1 van de 3 prioriteiten van de verbetering van de strafrechtketen.

Papier uit de keten

Het papier uit de keten halen, dus het digitaliseren van het proces, maakt het mogelijk om:

 • efficiënter te werken;
 • de kwaliteit van de data te vergroten;
 • de doorlooptijden te verkorten;
 • de kwaliteit van de processen binnen de keten te verbeteren.

Het doel is om:

 • alle processen-verbaal digitaal de keten in te laten gaan;
 • alle strafrechtelijke beslissingen digitaal op te stellen en te verwerken voor de executie.

Multimedia

Het gebruik van multimedia, zoals beeld- en audiomateriaal, helpt bij het vinden van de waarheid. Denk bijvoorbeeld aan camerabeelden van burgers of bedrijven die als bewijs kunnen dienen in strafzaken. Tegelijkertijd versterkt het gebruik van multimedia de transparantie. Bijvoorbeeld door het maken van opnames van verhoren. Door deze opnames beschikbaar te stellen aan de verdediging heeft deze dezelfde kennis als de aanklager.

Het doel is dat al het relevante beeld- en audiomateriaal (bewijsmateriaal) beschikbaar is voor alle partijen, waar dan ook, in de strafrechtketen. Dit betekent dat audio- en videomateriaal beter, vaker en makkelijker kan worden ingezet bij strafrechtelijke procedures.

Dienstverlening aan de burger

In de hele strafrechtketen wordt de burger meer als individu behandeld en ook beter beschermd.  

Het doel is dat burgers:

 • kunnen kiezen in het ‘soort’ contact met de organisaties in de strafrechtketen (persoonlijk, telefonisch, papier, mail, internet);
 • gelijk zaken kunnen regelen;
 • 24 uur per dag en 7 dagen per week inzicht hebben in de voortgang van de zaak;
 • op tijd en in begrijpelijke taal met de ‘keten’ kunnen communiceren;
 • zelf bepalen waar ze informatie over willen ontvangen en waarover niet;
 • makkelijker gebruik kunnen maken van hun rechten in een strafzaak.

Ook werkt de strafrechtketen aan een verbetering van de dienstverlening aan slachtoffers.