Minister Dekker neemt witboek Slachtofferhulp Nederland in ontvangst

In het kader van de Europese Dag van het Slachtoffer bracht Slachtofferhulp Nederland vandaag een witboek uit. In het boek vertellen slachtoffers en professionals die slachtoffers ondersteunen wat er in hun ogen vaak misgaat met de privacy van het slachtoffer tijdens het strafproces, en vooral: hoe het beter kan. Dit boek is vandaag in ontvangst genomen door Sander Dekker.

Overhandiging witboek aan Dekker

Witboek 'Privacy van het slachtoffer; feit of fictie?'

In het boek ‘Privacy van het slachtoffer; feit of fictie?’ komen slachtoffers, professionals uit de strafrechtketen, advocaten, politici en medewerkers van Slachtofferhulp Nederland aan het woord. Zij leggen, aan de hand van voorbeelden uit de praktijk, uit waarom het voor slachtoffers en nabestaanden belangrijk is om van hun recht op privacy gebruik te maken. Deze ervaringen hebben geleid tot de zeven aanbevelingen die in het boek zijn opgenomen. “Onze belangrijkste aanbeveling is dat het slachtoffer wordt geïnformeerd over zijn privacyrechten en dat er keer op keer wordt geluisterd naar de behoeften die het slachtoffer heeft op dit gebied.” vertelt Rosa Jansen, bestuursvoorzitter van Slachtofferhulp Nederland.

Minister Dekker onder de indruk

Minister Dekker, de Minister van Rechtsbescherming, toonde zich onder de indruk van het witboek: “Je ziet dat slachtoffers natuurlijk al een keer onrecht is aangedaan. En als je dan ziet dat ze in het hele proces daarna, waarin ze juist behoefte hebben aan veiligheid, en aan een overheid die naast ze gaat staan, dat we daar met z’n allen lang niet altijd in slagen. Dat raakt je natuurlijk, want je wilt die mensen juist bescherming bieden en je wilt er juist voor zorgen dat ze hun recht kunnen halen. En juist ervoor zorgen dat hun vertrouwen in de overheid weer wordt hersteld. Dan moeten we ook opkomen voor hun belangen en kijken wat er nodig is om ze die bescherming en dat vertrouwen terug te geven. En dan is er echt nog een wereld te winnen.”

Later vandaag werd het witboek aangeboden aan de voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak, mr. H.E. Naves en aan de Portefeuillehouder slachtofferbeleid binnen het College van procureurs-generaal, mr. M. Otte.

Witboek Rosa Jansen

Download het witboek

De overhandiging is het startsein voor een nieuwe campagne: ‘Het Witte Balkje’. ‘Het Witte Balkje’  staat symbool voor de bescherming van privacy van slachtoffers in een strafproces. In de toekomst zou ieder zo’n slachtoffer zo’n wit balkje moeten kunnen gebruiken op foto’s of in dossiers. Lees hier meer over de campagne en download het witboek.