Slachtofferhulp Nederland

Slachtofferhulp Nederland helpt slachtoffers van een misdrijf, verkeersongeval of calamiteit bij het vinden van herstel en recht. Met dienstverlening op maat bieden zij emotionele, praktische en juridische hulpverlening aan slachtoffers. Slachtofferhulp Nederland helpt in het strafproces en ondersteunt bij het vergoed krijgen van schade.

Ongeveer 1.000 vrijwilligers en ruim 450 betaalde medewerkers zetten zich dagelijks in om slachtoffers te helpen hun leven weer op te pakken. De hulp die Slachtofferhulp Nederland biedt is kosteloos.
In 2018 meldden ongeveer 215.00 slachtoffers zich bij Slachtofferhulp Nederland aan. Een aantal dat groeit, want steeds meer slachtoffers weten Slachtofferhulp Nederland te vinden.

Samenwerking met partners

Samenwerken en kennisdelen is essentieel voor Slachtofferhulp Nederland. Dat gebeurt met ketenpartners in de strafrechtketen en met netwerkpartners. Dit zijn partners zoals de politie, het Openbaar Ministerie, GGD, Veiligheidsregio’s, gemeentelijke Sociale Wijkteams en de Centra Seksueel Geweld (CSG’s). Voor grensoverschrijdende samenwerking is er intensief contact met Victim Support Europe en aangesloten Europese slachtofferorganisaties.

Rol in strafrechtketen

Slachtofferhulp Nederland is expert op gebied van slachtofferrechten. Zij bieden slachtoffers en nabestaanden emotionele en praktische hulp en juridische ondersteuning in het strafproces.

Dit doet Slachtofferhulp Nederland door slachtoffers:

  • te informeren over hun slachtofferrechten;
  • te ondersteunen bij het inventariseren en onderbouwen van hun schade;
  • te begeleiden bij het uitoefenen van het spreekrecht;
  • te helpen bij het opstellen van een schriftelijke slachtofferverklaring;
  • te helpen bij de artikel 12 Sv-procedure (klacht niet-vervolgen strafbaar feit).

Daarnaast behartigt Slachtoffer Nederland de belangen van slachtoffers tijdens een zitting. Naast de reguliere ondersteuning is de algemene belangenbehartiging van slachtoffers een belangrijke taak. Dit doet Slachtofferhulp Nederland op verschillende gebieden, zoals in de media en op politiek vlak.