Slachtofferhulp Nederland (SHN) helpt slachtoffers van misdrijven, verkeersongelukken en calamiteiten. De organisatie is er ook voor nabestaanden, getuigen en andere betrokkenen. De geboden hulp is  kosteloos, dankzij financiering vanuit het Ministerie van Veiligheid en Justitie, gemeenten en het Fonds Slachtofferhulp. SHN hielp in 2015 meer dan 182.039 slachtoffers van een misdrijf of een verkeersongeluk. Slachtofferhulp Nederland werkt met 1.100 vrijwilligers en 500 beroepskrachten.

Steunen bij herstel

De missie van Slachtofferhulp Nederland is om slachtoffers te ondersteunen bij het verwerken van de gebeurtenis en de draad van het leven weer op te pakken. Ook biedt de organisatie waar mogelijk steun bij het herstellen dan wel verlichten van de materiële en immateriële schade. De zelfredzaamheid en weerbaarheid van het slachtoffer zijn daarbij het uitgangspunt. Daarnaast spant Slachtofferhulp Nederland zich in voor de verbetering van de positie en rechten van slachtoffers in het algemeen en stimuleert zij de kennisontwikkeling op dit gebied.