Ketendoelarchitectuur vastgesteld door BKB

Het Bestuurlijk Ketenberaad (BKB) heeft op donderdag 10 september de Ketendoelarchitectuur (KDA) vastgesteld. Vaststelling van de Ketendoelarchitectuur (KDA) is een belangrijke stap in de digitalisering van de strafrechtketen. Het is een uitwerking van de leidende principes van de digitalisering, die door het Bestuurlijk Ketenberaad (BKB) in februari 2020 zijn vastgesteld. De leidende principes digitalisering strafrechtketen leggen de nadruk op de onafhankelijkheid van de deelnemende organisaties en de noodzaak om veilig, betrouwbaar, gestandaardiseerd en eenvoudig informatie te kunnen delen tussen deze organisaties.

Ketenbrede afspraken over verdere digitalisering van de strafrechtketen

De ketenorganisaties hebben samen afspraken gemaakt over de verdere digitalisering van de strafrechtketen. De ketendoelarchitectuur (KDA) is nu zover uitgewerkt dat zicht komt op de afspraken, standaarden en Informatievoorziening/IV-middelen (de zogenaamde ketenvoorzieningen), die nodig zijn voor de correcte en soepele afhandeling van strafzaken door de keten heen. Het gaat dus niet (alleen) om “ICT”, maar om een stelsel dat ervoor zorgt dat bijvoorbeeld ketenbreed multimedia beschikbaar is en we toegang kunnen geven tot informatie over personen en zaken in de keten.

De komende jaren worden nog meer digitaliserings-projecten uitgevoerd. Het is van belang dat al deze projecten passen binnen een samenhangend stelsel van voorzieningen op het gebied van de informatievoorziening en ICT. De verschillende te realiseren voorzieningen moeten immers binnen een keten goed op elkaar aansluiten. Daarom is er gewerkt aan een ketenarchitectuur, ofwel een stelsel van afspraken om de samenwerking tussen ketenpartijen te stroomlijnen. Onder verantwoordelijkheid van het BKB werkt de Architectuurraad, waaraan architecten namens alle betrokken ketenorganisaties deelnemen, aan de uitwerking van deze afspraken.

De KDA zal verder worden uitgewerkt en regelmatig worden aangepast.  De Architectuurraad blijft verder werken aan het stelsel van afspraken, waarin preciezer wordt vastgelegd hoe de keteninformatie-voorziening georganiseerd gaat worden.

Ketenvoorzieningen: helpers bij de samenwerking in de strafrechtketen