Jaarverantwoording 2020 Digitalisering Strafrechtketen

De Jaarverantwoording 2020 is een compliment aan de ketenpartners. In 2020 ronden we, ondanks de forse impact van COVID-19, maar liefst 51 van de in totaal 80 voorziene projecten af. Vanuit het programma Digitalisering Strafrechtketen zien we veel mooie (deel)resultaten voortkomen uit deze projecten. Download hier de Jaarverantwoording 2020.

Jaarverantwoording 2020 PDSK_