Factsheet Digitalisering Strafrechtketen

Factsheet Digitalisering Strafrechtketen (versie januari 2021) biedt een overzicht van de stappen en tot nu toe bereikte (deel)resultaten met en voor de ketenpartners. Het Factsheet is hier te downloaden.

Factsheet 2021 afbeelding