Factsheet Strafrechtketenmonitor 2020

Ieder jaar ontvangt de Tweede Kamer de factsheet Strafrechtketenmonitor waarin de kwantitatieve gegevens over de prestaties van de strafrechtketen over het afgelopen jaar zijn opgenomen. 

De cijfers geven inzicht in de impact die corona had op de keten. Zo is het aantal geregistreerde misdrijven slechts licht gedaald, maar is het aandeel online-criminaliteit binnen deze misdrijven sterk toegenomen tot 14% (9% in 2019). Ook in bij ten uitvoerlegging van de sancties zijn de gevolgen van corona sterk zichtbaar. Bij organisaties als het CJIB, 3RO, HALT en de Raad voor de Kinderbescherming zijn aanmerkelijk minder straffen voor tenuitvoerlegging aangeboden en in uitvoering genomen. Ook is de bezetting bij DJI sterk gedaald. 


Klik hier voor de Factsheet Strafrechtketenmonitor 2020. 

Voorpagina Strafrechtketenmonitor 2020