Monique Mos nieuwe kwartiermaker implementatie nieuw Wetboek van Strafvordering

Per 1 januari 2022 start Monique Mos als kwartiermaker implementatie nieuw Wetboek van Strafvordering. Mos, lid van het programmateam van het Multidisciplinair Interventie Team (MIT) is van het begin af aan betrokken geweest bij de bouw van het MIT na de moord op Derk Wiersum in september 2019. In eerste instantie vanaf november 2019 als kwartiermaker voor de politie en vanaf vorig jaar november als lid programmateam van het MIT. In de afgelopen twee jaar heeft Monique met veel energie en inzet samen met anderen aan het MIT gebouwd. Nu de basis voor het MIT staat en er een geweldige andere kans voorbijkwam om als kwartiermaker aan de slag te gaan heeft zij besloten het MIT te verlaten.

Afbeelding Monique Mos

Monique Mos: ‘Ik heb aan de wieg gestaan van het MIT en heb lang moeten nadenken of ik deze nieuwe stap zou zetten. Ik geloof in waar het MIT voor staat en wat het in de toekomst wil bereiken. Het besluit om het MIT nu te verlaten was dan ook niet gemakkelijk. Toch voelt het voor mij als het juiste moment om nu te stoppen na twee zeer intensieve jaren. Ik weet dat er hard gebouwd is én wordt aan deze nieuwe organisatie en laat een enthousiaste en zeer gemotiveerde club achter die ik alle succes wens in de misdaadbestrijding. Ik verheug me op de opdracht van kwartiermaker voor de implementatie van het Wetboek van Strafvordering. Een heel belangrijke en complexe opgave. En ik zie er naar uit om deze implementatie samen met de verschillende organisaties in de strafrechtketen vorm te geven.'

De kwartiermaker implementatie nieuw Wetboek van Strafvordering zal functioneren onder verantwoordelijkheid van het Bestuurlijk Ketenberaad (BKB) en wordt ondergebracht bij de Directie Strafrechtketen (DSK) op het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Mos zal zich in eerste instantie gaan bezighouden met de governancestructuur en inrichting van het team dat de implementatie moet gaan aanjagen en coördineren. Hierna zal samen met de partners uit de strafrechtketen verder gewerkt worden aan het implementatieplan. Er van uit gaande dat het nieuwe Kabinet de benodigde middelen voor de implementatie van het nieuwe Wetboek zal uittrekken.

Alle betrokken organisaties (Nationale Politie, Openbaar Ministerie, Rechtspraak, de Nederlandse Orde van Advocaten en andere ketenpartners) zijn vanaf het allereerste begin betrokken bij de totstandkoming van het nieuwe Wetboek van Strafvordering. De organisaties hebben niet alleen juridisch-inhoudelijk bijgedragen, maar ook gekeken naar de gevolgen van uitvoering van het nieuwe wetboek. Dat heeft geleid tot een beter wetboek, dat nu klaar is voor politieke besluitvorming.