Nieuw Wetboek van Strafvordering

Nieuw Wetboek van Strafvordering

Het Wetboek van Strafvordering is de juridische ruggengraat van de strafrechtspleging. Het bevat de spelregels voor opsporing, vervolging en berechting van strafbare feiten en de tenuitvoerlegging van strafrechtelijke beslissingen (uitspraken van de rechter en strafbeschikkingen van het OM). Het Wetboek van Strafvordering is de basis van rechtsbescherming van burgers die onderwerp zijn van onderzoek in een strafzaak. Het huidige wetboek dateert uit 1926 en is na bijna een eeuw toe aan herziening. Het nieuwe wetboek versterkt de strafrechtketen structureel.

Waarom een nieuw Wetboek van Strafvordering?

Het nieuwe Wetboek van Strafvordering legt de basis voor digitalisering van de strafrechtketen en helpt zo de keten klaar te maken voor de toekomst. De strafrechtketen is met dit wetboek beter in staat om nieuwe vormen van misdaad te bestrijden, zoals ondermijning en digitale criminaliteit. Het wetboek is techniekonafhankelijk. De strafrechtketen kan zo beter inspelen op technologische ontwikkelingen die elkaar razendsnel opvolgen in een samenleving die steeds verder digitaliseert.

Met het nieuwe wetboek krijgt de rechter meer mogelijkheden om te sturen in het onderzoek voordat een strafzaak op zitting komt. Dat betekent minder regiezittingen en minder aanhoudingen van strafzaken. De verwachting is dat dit leidt tot kortere doorlooptijden van strafzaken. Dit draagt bij aan een slagvaardige misdaadbestrijding en draagt bij aan het rechtsgevoel van iedere burger. Bovendien brengt het nieuwe wetboek de basis weer op orde om het strafrecht toe te passen op een manier die in evenwicht is met de grond- en mensenrechten van eenieder.

Hoe komt het nieuwe wetboek tot stand?

Alle betrokken organisaties (Nationale Politie, de bijzondere opsporingsdiensten, het Openbaar Ministerie, de Rechtspraak, de Nederlandse Orde van Advocaten en andere ketenpartners) zijn vanaf het allereerste begin betrokken bij de totstandkoming van het nieuwe Wetboek van Strafvordering. De organisaties hebben niet alleen juridisch-inhoudelijk bijgedragen, maar ook gekeken naar de gevolgen van uitvoering van het nieuwe wetboek. Dat heeft geleid tot een beter wetboek, dat nu bijna klaar is voor politieke besluitvorming.

Het nieuwe wetboek bestaat uit acht boeken. Per boek wordt een wetsvoorstel gemaakt. De wetsvoorstellen worden gebundeld in verschillende fasen ingediend.