Grote interesse functie ketencoördinator

In maart startte de werving voor diverse ketencoördinatoren. Een gloednieuwe functie binnen de strafrechtketen, waarvoor veel interesse is. Een ketencoördinator gaat in een regio aan de slag om de samenwerking tussen de ketenpartners te verstevigen om de doorlooptijden te verkorten en de voorraden terug te brengen. De reacties op de komst van de ketencoördinatoren zijn positief.

Regionale verschillen

Inmiddels hebben zeven van de tien regio’s de kans aangegrepen en met succes een aanvraag voor een ketencoördinator ingediend. Dat regio’s van elkaar verschillen, is terug te zien in de opgave waarmee de ketencoördinator aan de slag gaat; die is per regio net een beetje anders. Grote overeenkomst is dat in ieder regio zaken op het gebied van veel voorkomende criminaliteit (VVC) en lichtere high impact crime (HIC) binnen de scope van de opdracht vallen.

Deze zomer van start

Voor de regio’s Oost-Brabant, Amsterdam, Midden-Nederland en Rotterdam heeft de vacature al open gestaan. Dat leidde tot ruim vijftien sollicitaties per regio. De selectiefase is in sommige regio’s al afgerond, in andere regio’s loopt deze nog. Naar verwachting starten de eerste ketencoördinatoren deze zomer.  

Nog meer vacatures

Vorige week is de werving voor een ketencoördinator voor Zeeland-West-Brabant gestart. Binnenkort gaat ook de vacature voor de regio Oost-Nederland live. Degenen die interesse hebben in de functie van ketencoördinator in een van de andere regio’s kunnen het interesseformulier invullen. Zij krijgen een seintje als er een vacature is in de regio van hun voorkeur. Van deze optie is al veelvuldig gebruik gemaakt; er zijn zo’n driehonderd interesseformulieren ingevuld.