Ketencoördinatoren gezocht

Op alle niveaus in de keten werken partijen samen om te zorgen voor tijdig, eerlijk en effectief recht. De ambities uit het Actieplan Strafrechtketen en de vele gezamenlijke uitdagingen vragen om nog meer regionale samenwerking en uitvoeringskracht. Denk daarbij aan het verbeteren van de doorlooptijden en het voorkomen van voorraden. Deze uitdagingen vragen om een nog intensievere samenwerking. Daarom biedt het Bestuurlijk Ketenberaad (BKB) iedere regio/arrondissement de mogelijkheid om een ketencoördinator in te zetten. Een gloednieuwe functie binnen de strafrechtketen.

Rol ketencoördinator

Een ketencoördinator gaat in een regio aan de slag om de samenwerking tussen de ketenpartners te verstevigen om de doorlooptijden te verkorten en de voorraden terug te brengen. Onder andere op het gebied van VVC en lichte HIC. Een ketencoördinator gaat met de ketenpartners om tafel om de hindernissen van de dagelijkse praktijk en de mogelijke oplossingsrichtingen te bespreken. Gezamenlijk met de ketenpartners wordt er een verbeterplan opgesteld. De ketencoördinator coördineert, faciliteert en ondersteunt bij de realisatie.

De regio beslist

De ketencoördinatoren wordt gefinancierd vanuit het BKB voor een periode van twee jaar. Regio’s/arrondissementen beslissen zelf of ze gebruik maken van het aanbod van het BKB. Er is budget voor tien coördinatoren; voor iedere regio één. Als een regio kiest voor een ketencoördinator, dan werkt de coördinator in opdracht van de regionale ketenpartners. De ketencoördinatoren komen in tijdelijke dienst bij de Directie Strafrechtketen (DSK). DSK faciliteert een landelijk netwerk voor alle ketencoördinatoren, waar zij onderling hun ervaringen kunnen delen, elkaar kunnen helpen en van elkaar kunnen leren.

Eerste vacature staat open

Oost-Brabant was de eerste regio die de aanvraag indiende. Vandaag start de werving voor deze interessante functie. Ook de aanvragen van de regio’s Amsterdam en Midden-Nederland zijn binnen. De werving voor deze regio’s start binnenkort. Degenen die interesse hebben in de functie van ketencoördinator in een van de andere regio’s kunnen het interesseformulier invullen. DSK neemt contact met hen op als er in die regio een vacature komt.