Eerste ketencoördinatoren gestart

Aan de oproep om in iedere regio een ketencoördinator aan te stellen, is breed gehoor gegeven. Een gloednieuwe functie, die is ontstaan uit de behoefte om de samenwerking binnen de strafrechtketen op regionaal niveau te verbeteren. Op 7 september 2023 ontmoetten de eerste vier ketencoördinatoren elkaar tijdens een introductiemiddag in het Huis van de Strafrechtketen in Utrecht.

Startbijeenkomst ketencoördinatoren
Bertine Koekkoek
Bertine Koekkoek

Voor de regio Amsterdam gaat Bertine Koekkoek de rol van ketencoördinator vervullen. Bertine was de afgelopen zes jaar kwartiermaker ketensamenwerking ZSM op landelijk niveau en bekleedde daarmee een vergelijkbare functie. Deze ervaring, om samenwerking organisatie-overstijgend in te richten, komt goed van pas in haar nieuwe functie.

Coen Jaspar
Coen Jaspar

Coen Jaspar wordt ketencoördinator in Rotterdam. Coen heeft meer dan 20 jaar ervaring binnen de Rechtspraak in verschillende functies. De afgelopen drie jaar was hij deelprogrammaleider van het programma Tijdige Rechtspraak. Zijn ervaring op het gebied van ketensturing en verandermanagement gaat Coen helpen om de samenwerking tussen de ketenpartners in Rotterdam verder te versterken.

Nandi Kruijswijk
Nandi Kruijswijk

Nandi Kruijswijk is de ketencoördinator voor Midden-Nederland. Nandi werkte hiervoor als gerechtsjurist bij de Rechtspraak en had te maken met strafzaken van alle soorten en maten. De afgelopen vijf jaar heeft Nandi een grote, landelijk bekende strafzaak op strategisch niveau georganiseerd, waarin ook afstemming en samenwerking met de ketenpartners moest worden gezocht. Hierbij moest vanwege de omvang ook out of the box worden gedacht. Die ervaring neemt zij mee om de ketensamenwerking regionaal verder te versterken.

Monique de Vries
Monique de Vries

Oost-Nederland wordt het werkgebied van Monique de Vries. Monique was de laatste vier jaar landelijk projectleider bij het projectmanagementteam van het Openbaar Ministerie. Hier richtte zij zich onder andere op de implementatie van nieuwe wetgeving, ketenafspraken, (keten)werkprocessen en richtlijnen.

Monique: “Ik heb enorm veel zin om aan de slag te gaan. Het is erg nuttig dat wij als ketencoördinatoren een landelijk netwerk gaan vormen waarin we ervaringen kunnen uitwisselen. Door te klankborden kun je elkaar versterken en af en toe stoom afblazen als dat nodig is.”

Rol ketencoördinator

De ketencoördinatoren werken in opdracht van de regionale ketenpartners en zijn de verbinding tussen de ketenorganisaties in hun regio. Ze faciliteren, versterken, coördineren en jagen de onderlinge samenwerking aan. In eerste instantie ligt de focus op het verbeteren van de samenwerking en doorlooptijden in VVC/HIC-zaken (supersnelrecht/snelrecht/niet-gedetineerden) en het verbeteren van de doorlooptijden in andere (landelijk) geprioriteerde aandachtsgebieden. Omdat de coördinatoren organisatie-onafhankelijk moeten kunnen opereren, zijn zij ondergebracht bij de Directie Strafrechtketen (DSK). DSK faciliteert een landelijk netwerk voor alle ketencoördinatoren, waar zij onderling hun ervaringen kunnen delen, elkaar kunnen helpen en van elkaar kunnen leren.

Voor een aantal regio’s zoeken we nog naar ketencoördinatoren. Lees meer informatie over openstaande vacatures op strafrechtketen.nl/ketencoordinator.