Project Data Alliantie van de Strafrechtketen

Factsheet waarin hoofdlijnen, achtergrond en doel van het project Data Alliantie van de Strafrechtketen worden beschreven