Jaarverslag 2018-2019 Digitalisering Strafrechtketen

Met dit jaarverslag 2018-2019 legt het Bestuurlijk Keten Beraad (BKB) verantwoording af over de eerste twee jaren van de digitaliseringsopgave waarin, naast de opstart, al 29 projecten zijn gerealiseerd en een forse progressie is geleverd aan de vijf digitaliseringsdoelen van het programma Digitalisering Strafrechtketen.