Nader rapport nieuw Wetboek van Strafvordering

In dit nader rapport motiveren de ministers voor Rechtsbescherming en van Justitie en Veiligheid de hoe met het advies van de Raad van State is omgegaan in het bijbehorende wetsvoorstel.