Negende voortgangsrapportage wetgevingsprogramma nieuw Wetboek van Strafvordering

In deze negende voortgangsrapportage wordt ingegaan op de stand van zaken van het wetgevingsproject rondom het nieuwe Wetboek van Strafvordering. Deze voortgangsrapportage gaat over de periode tussen april 2023 en december 2023.