Actieplan Strafrechtketen

In de zomer van 2020 verscheen het PwC-rapport ‘Doorlichting Strafrechtketen’. De conclusie luidde dat er een grote urgentie is om het functioneren van en samenwerking binnen de strafrechtketen te optimaliseren. Op basis daarvan hebben de politie, OM, de Rechtspraak, ministerie van Justitie en Veiligheid, CJIB en overige executiepartners zoals DJI, 3RO en Raad voor de Kinderbescherming de handen ineen geslagen en het Actieplan Strafrechtketen ontwikkeld.

Het Actieplan Strafrechtketten richt zich onder andere  op de versnelling van doorlooptijden en het terugdringen van de voorraden. Het actieplan richt zich op veelvoorkomende criminaliteit (VVC) en de lichte High Impact Crime (HIC).