Factsheet Modernisering Wetboek van Strafvordering

In deze factsheet wordt informatie verstrekt over de modernisering van het Wetboek van Strafvordering.