Governance implementatie Wetboek van Strafvordering

Het Bestuurlijk Ketenberaad (BKB) heeft in juni 2022 de implementatiestructuur voor het nieuwe Wetboek van Strafvordering vastgesteld, met als motto ‘Gezamenlijk waar het kan, individueel waar het moet.’. Dit komt ook tot uiting in de implementatiestructuur. Die biedt een overkoepelende project- en overlegstructuur, naast de implementatiepropgramma’s van de individuele ketenorganisaties.