Factsheet Strafrechtketenmonitor 2014

Deze factsheet geeft de ontwikkeling van de strafrechtketen in het jaar 2014 op hoofdlijnen weer. De gegevens zijn afkomstig uit de Strafrechtketenmonitor (SKM), welke door het WODC is ontwikkeld op verzoek van het programma Versterking Prestaties Strafrechtketen (VPS).