Gerrit van der Burg over het nieuwe Wetboek van Strafvordering.

Er zijn verschillende soorten van maatschappelijk belang in de nieuwe wet. In de eerste plaats is er een betere balans geregeld tussen de waarborgen voor verdachten en slachtoffers, waar ze op mogen rekenen in een democratische samenleving, en datgene wat politie en Openbaar Ministerie moeten doen, namelijk opsporen en vervolgen. Dus die belangen zijn expliciet en goed geformuleerd in deze wet. Dat is een, en in de tweede plaats kunnen wij, vanuit de politie en het Openbaar Ministerie, beter en gerichter opsporingsmethoden inzetten. Die bevoegdheden zijn klip en klaar geregeld en dat geeft ons de gelegenheid om schrijnende misdrijven op te lossen, en geeft de verdachte en het slachtoffer de gelegenheid om hun rechten op een goed en rechtsstatelijke manier waar te maken. En vervolgens, en daar rekenen we heel erg op: door het verleggen van het zwaartepunt van het onderzoek inde voorfase, dus voordat de zitting begint, gaan we ervan uit dat we een versnelling kunnen bereiken in het afdoen van zaken waardoor de doorlooptijden korter worden. En dat is natuurlijk hartstikke belangrijk, zowel voor de verdachte als voor een slechtoffer. Want je ziet uit naar het einde van het onderzoek waarbij je betrokken bent en waarin je daadwerkelijk een rol hebt gespeeld, hetzij de een, hetzij de ander.