Korrie Louwes over het gemoderniseerde Wetboek van Strafvordering.

De reden waarom ik mij als lid van de groep nu inzet voor invoering van het nieuwe Wetboek van Strafvordering is gelegen in het feit dat het transparanter en inzichtelijker moet. Zodat een ieder die ooit te maken krijgt met een strafproces zelf kan achterhalen wat hem of haar te wachten staat, wat dierbaren te wachten staat en wat de rechten zijn. Als ik kijk naar hoe het huidige, oude wetboek opgebouwd is, dan is het niet makkelijk om te vinden wat de basis van het recht is. Met een soort zwaan kleef aan zijn er de afgelopen negentig jaar heel wat artikelen bijgekomen, die allemaal maken dat we een prachtsysteem hebben in deze mooie rechtsstaat. Maar de transparantie, de inzichtelijkheid en weten waar je aan toe bent, dat is toch de kern van de operatie van het nieuwe wetboek, en daarom is het zo belangrijk dat het nieuwe wetboek er heel snel komt.