Digitaal Proces Dossier

In de strafrechtketen printen we stukken, ondertekenen ze en sturen ze op, en scannen ze dan weer in. 

Dat kost veel tijd, daarbij zijn het papiergebruik en transport slecht voor het milieu.

Daar brengen we verandering in met het Digitaal Procesdossier of DPD. 

Dat is een digitaal dossier in PDF-formaat met navigatiemogelijkheden, gezamenlijk ontwikkeld door de politie, het Openbaar Ministerie en de Rechtspraak. 

We gebruiken het DPD bij veelvoorkomende criminaliteit, zoals bijvoorbeeld vernieling of mishandeling.

Hoe werkt het DPD?

De politie stelt het dossier samen met digitaal ondertekende documenten en deelt dit digitaal met het Openbaar Ministerie. 

Die koppelt het DPD aan de juiste zaak en beoordeelt het dossier. 

Als een zitting plaatsvindt, dan stuurt het Openbaar Ministerie het dossier digitaal door aan de Rechtspraak en de advocatuur.

Met het DPD hebben dossiers een standaardindeling en is onze werkwijze gestandaardiseerd. 

Dat levert tijdswinst op voor medewerkers en voor de doorlooptijd van een zaak. 

Daarnaast zijn foto’s van hoge kwaliteit dat zorgt voor duidelijk bewijsmateriaal.

Bovendien halen we het papier uit de keten en dat is beter voor het milieu.

Kortom:
We verbeteren de strafrechtketen door als politie, het Openbaar Ministerie en de Rechtspraak samen te werken. 

Want met het DPD dragen we bij aan een efficiënter én duurzamer strafproces.