Duurzaam digitaal stelsel

Het doel van Duurzaam digitaal stelsel (DDS) is dat de samenwerking in de strafrechtketen niet langer afhankelijk is van een programma en eenmalige gelden, maar structureel georganiseerd en bekostigd wordt.

Ten behoeve van dit digitaliseringsdoel wordt door het programma Digitalisering Strafrechtketen, via beleidsmatige uitwerking, een voorstel uitgewerkt voor de structurele besturing, bekostiging en bemensing hiervan. Het is belangrijk om te komen tot een door alle ketenpartners gedragen invulling. Naast deze uitwerking zijn ook de projecten Innovatie en Versterken Netwerk Data Kwaliteit onderdeel van deze doelstelling.