Slachtofferportaal als good practice op Europese conferentie

Het slachtofferportaal is als ‘good practice’ gepresenteerd tijdens de Autumn Expert Meeting van het European Network on Victims’ Rights (ENVR) in Wenen. 

Meeting ENVR
v.l.n.r.: Jelte Jongsma, Jan Schokker, Astrid van Wurmond en Melissa van der Meijden

Nederland werd vertegenwoordigd door Melissa van der Meijden en Astrid van Wurmond, beide werkzaam bij de afdeling Slachtofferbeleid van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Jan Schokker (Centraal Justitieel Incassobureau) en Jelte Jongsma (Politie) waren namens MijnSlachtofferzaak te gast bij deze expertmeeting. Zij gaven, verdeeld over een tweetal workshops, een demonstratie van de werking van MijnSlachtofferzaak, dat voor de gelegenheid werd vertaald naar MyVictimcase. Schokker en Jongsma vertelden over de totstandkoming van het portaal, de factoren die een rol hebben gespeeld bij de ontwikkeling ervan en de daarbij belangrijke succesfactoren en geleerde lessen.

Het onderwerp kon rekenen op een warme belangstelling vanuit de deelnemende lidstaten, mede omdat het initiatief het slachtoffer centraal stelt en omdat slachtoffers actief hebben geparticipeerd in de verschillende ontwikkelingsstadia van het portaal. Bovendien was het voor lidstaten inspirerend om te zien dat een dergelijke digitale samenwerking van ketenpartners in de strafrechtketen haalbaar is gebleken. Vanuit diverse landen, zoals Finland, Zweden en Hongarije werd aangegeven dat men graag nog eens nader contact zou willen hebben voor een eventueel vervolg in eigen land. Ook de Franse vertegenwoordiging van ‘EuroJust’ stelde voor om nog eens over het onderwerp door te praten.

MijnSlachtofferzaak: alle berichtgeving voor slachtoffers in één online overzicht

In november 2020 ging MijnSlachtofferzaak.nl live, een persoonlijke, online omgeving waar slachtoffers altijd en overal overzicht kunnen vinden van de voortgang van hun zaak.

Vanaf het moment dat slachtoffers van een misdrijf aangifte doen bij de politie ontvangen zij van verschillende organisaties informatie over hun zaak. Allemaal sturen die hun eigen stukje informatie. Om ervoor te zorgen dat slachtoffers overzicht kunnen houden, is de informatie van politie, Openbaar Ministerie, Slachtofferhulp Nederland, Centraal Justitieel Incassobureau en Schadefonds Geweldsmisdrijven bij elkaar gebracht in MijnSlachtofferzaak. Aan de hand van een tijdlijn wordt de voortgang van de zaak getoond en kunnen slachtoffers berichten van de organisaties eenvoudig terugvinden.

Slachtoffers kunnen in MijnSlachtofferzaak met hun DigiD inloggen. Alle informatie staat overzichtelijk bij elkaar: de correspondentie met de betrokken organisaties, informatie over de rechten van slachtoffers, de hulp die zij kunnen krijgen en wat de verschillende organisaties voor hen doen. In begrijpelijke taal. De informatiepositie van slachtoffers verbetert hierdoor aanzienlijk.

MijnSlachtofferzaak blijft in ontwikkeling. Bekeken wordt of extra functionaliteiten kunnen worden toegevoegd en of informatie verder kan worden uitgebreid. Bijvoorbeeld met betrekking tot het mogelijk verlenen van vrijheden aan gedetineerden (verlof, Penitentiair Programma of voorwaardelijke invrijheidstelling) die in de laatste fase van hun gevangenisstraf zitten en op terugkeer naar de samenleving worden voorbereid. De ontwikkeling van MijnSlachtofferzaak is onderdeel van een brede aanpak van het ministerie van Justitie en Veiligheid om slachtoffers een betere positie te geven in het strafproces.