Programmaverslag Digitalisering Strafrechtketen

Met het Programma Digitalisering Strafrechtketen (PDSK, 2019-2022) zijn belangrijke stappen in de digitalisering van de strafrechtketen gezet. De informatie uitwisseling tussen de ketenpartners is de afgelopen jaren sterk verbeterd en het gezamenlijk werken aan de IV-opgaves van de strafrechtketen is versterkt.

Terugblik

Het Programmaverslag Digitalisering Strafrechtketen geeft een terugblik over de activiteiten die in het vierjarige programma zijn uitgevoerd en de resultaten die geboekt zijn. Mede aan de hand van interviews met mensen uit het werkveld geeft het een mooi inzicht in, onder andere, de realisatie van de digitaliseringsdoelen.

Wendbaarheid en samenwerken

Gerrit van der Burg, voorzitter Bestuurlijk Ketenberaad (BKB): “Digitale transformatie vraagt om wendbaarheid van en samenwerking tussen onze ketenpartners, evenals substantiële investeringen in technologie en kennis. Het Programma Digitalisering Strafrechtketen (PDSK) is zo’n investering, met als doel dat iedere professional in de strafrechtketen op elk vereist moment, vanaf elke plek, digitaal beschikt over informatie, waarbij de kwaliteit op orde is en rechtsstatelijkheid geborgd. En dat informatie voor burgers en procespartijen transparant, vindbaar, ‘need to know’ en (digitaal) toegankelijk is.

Tijdens het dagelijkse werk krijg je waarschijnlijk niet vaak mee wat er in de keten wordt ‘gebouwd’. Sterker nog: het beeld wordt nogal eens bepaald door knelpunten en storingen. Heel begrijpelijk. Juist daarom nodig ik je van harte uit om dit verslag eens door te lezen. Er gebeurt namelijk heel veel, en stap voor stap wordt het beter.”

Programmaverslag PDSK