Start uitrol Digitaal Procesdossier binnen de werkstroom verkeerszaken

Eindelijk!” Het is een veelgehoorde kreet bij de ingebruikname van het Digitaal Procesdossier (DPD) voor verkeerszaken. Politie, Parket Centrale Verwerking Openbaar Ministerie (CVOM) en de Rechtspraak starten in het laatste kwartaal van 2023 met de invoering van het Digitaal Procesdossier voor verkeersdossiers. Inmiddels werken politie, Openbaar Ministerie (OM) en de Rechtspraak binnen de veelvoorkomende criminaliteit (VVC) al enige tijd met een digitaal procesdossier. De digitalisering van de strafrechtketen breidt zich nu verder uit; de komende maanden wordt DPD ingevoerd voor verkeerszaken die worden behandeld door het parket CVOM.

Waarom digitaal?

Politie, OM en de Rechtspraak werken samen aan het digitaliseren van de strafrechtketen. De politie stuurt, middels de applicatie ‘Digitaal Procesdossier’, processen-verbaal digitaal naar het OM. In DPD kan de politie digitale procesdossiers samenstellen en vervolgens delen met het OM. Een digitaal dossier heeft veel voordelen: er is veel minder papier nodig, de overdracht van dossiers is minder foutgevoelig en dossiers zijn overzichtelijker, makkelijker leesbaar en doorzoekbaar. Zo kunnen zaken sneller en efficiënter worden afgehandeld.

Wanneer starten we met verkeer?

De landelijke implementatie van de voorziening DPD binnen de werkstroom ZSM (vast en niet-vast) werd halverwege 2023 afgerond. Nu zijn de papieren verkeersdossiers die, tot nu toe, fysiek worden verzonden naar het CVOM aan de beurt. De voorbereidingen op het in gebruik nemen van DPD voor verkeersdossiers zijn in volle gang. Begin november start de gefaseerde uitrol van verkeersdossiers via DPD. Per fase nemen twee of drie politie eenheden DPD in gebruik. Hierdoor kunnen de dossiers op een gecontroleerde wijze worden verstuurd en ontvangen.

De verwachting is dat voor 2024 alle nieuwe verkeersdossiers digitaal verstrekt worden aan het CVOM.

Meer informatie

Meer informatie over het Digitaal Procesdossier, lees je hier.

Digitaal procesdossier