Plannen

Verdergaande digitalisering van de strafrechtketen is belangrijk voor een optimale strafrechtspleging, een betere dienstverlenging aan de burger en een betere ondersteuning van de professional in de keten. In het Duurzaam Digitaal Stelsel (DDS) werken partijen aan het verbeteren van de informatie-uitwisseling tussen de ketenpartners in de strafrechtketen. Op deze pagina staan de plannen waar binnen het DDS de komende jaren aan wordt gewerkt.