Ketennormen voor doorlooptijden

Het Bestuurlijk Ketenberaad (BKB) heeft 7 thema’s (zaakstromen) gekozen waarin het verbetering (trendbreuken) wil bereiken op het gebied van doorlooptijden. De ketenpartners hebben professionele kwantitatieve en kwalitatieve normen vastgesteld voor deze 7 thema’s.

Randvoorwaardelijke ketendoelstelling

Naast de normen op de 7 thema’s is er ook een randvoorwaardelijke doelstelling geformuleerd, namelijk de doelstelling: papier de keten uit vóór 2021, binnen de gehele strafrechtketen.