Veiligheidshuizen

Veiligheidshuizen zijn netwerksamenwerkingsverbanden die partners uit de strafrechtketen, de zorgketen, gemeentelijke partners en bestuur verbinden in de aanpak van overlast, huiselijk geweld en criminaliteit.

De ketenpartners signaleren problemen, bedenken oplossingen en voeren die samen uit. Zij stemmen werkprocessen op elkaar af, zodat strafrecht en zorg elkaar aanvullen. Er wordt ingezet op gedragsverandering, recidivevermindering en verbetering van de kwaliteit van leven van de delinquent. Men gaat dadergericht, gebiedsgericht en probleemgericht te werk. Er zijn lokaal verschillen als het gaat om de partners die in het Veiligheidshuis deelnemen.

Organisaties die deelnemen in alle Veiligheidshuizen zijn:

  • Gemeenten;
  • Politie;
  • Openbaar Ministerie;
  • Raad voor de Kinderbescherming;
  • Reclasseringsorganisaties (3RO).

Meer informatie is te lezen op de website van deĀ  veiligheidshuizen.